Osób leworęcznych jest w populacji ludzkiej około 11%

Nagła śmierć łóżeczkowa – Zespół nagłego zgonu niemowląt

Nagła śmierć łóżeczkowa (Zespół nagłego zgonu niemowląt, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS).

Zespół ten został zdefiniowany w 1969 roku w Seattle jako zespół nagłej śmierci zdrowego niemowlęcia podczas snu. W 1989 roku Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia zrezygnował ze sformułowania „ śmierci zdrowego dziecka” oraz sprecyzował kryterium wieku dziecka. Tak powstała definicja zespołu.

SIDS jest to nagła śmierć dziecka w wieku powyżej 7 dnia życia do 12 miesiąca życia.

Badania wykazały, że SIDS występuje najczęściej między 2 a 4 miesiącem życia, częściej dotyka chłopców. Występuje podczas snu w godzinach rannych, zgon może być poprzedzony objawami lekkiej infekcji.

Naukowcy nie znaleźli jeszcze przyczyny nagłej śmierci łóżeczkowej. Przypuszczają, że przyczyną występowania SIDS mogą być:

  • niedobór serotoniny
  • wada serca
  • ucisk tętnicy kręgowej
  • zakażenie bakteriami

W grupie ryzyka są dzieci których matka paliła w czasie ciąży. Badania angielskich i niemieckich naukowców wykazały, że 41-55% matek których dziecko umarło z powodu SIDS paliło w ciąży ponad 10 papierosów dziennie. Do grupy ryzyka zaliczyć można również dzieci przedwcześnie urodzone, oraz te których rodzeństwo zamarło z przyczyn SIDS.

Aby zapobiec SIDS zaleca się poprawne układanie niemowlęcia do snu w pozycji bocznej lub na plecach o ile lekarz nie zaleci innej pozycji. Trzeba również pamiętać o nieprzegrzewaniu dziecka. W pokoju w którym śpi niemowlę powinna być temperatura w granicach 17 – 20°C. Pokój dziecka powinien znajdować się w sąsiedztwie pokoju rodziców, lub łóżeczko powinno się znajdować w sypialni rodziców. Rodzice powinni przestrzegać zasady niepalenia w obecności dziecka oraz mamy nie powinny palić w czasie ciąży. Należy pamiętać o częstym zaglądaniu do niemowlęcia podczas jego snu. Pomocny może być dostępny na rynku monitor oddechu.