Podczas ukąszenia komar wstrzykuje substancję, która zapobiega krzepnięciu krwi

Higiena i pielęgnacja pępka u niemowlaków

Higiena pępka (kikuta) jest bardzo istotnym elementem pielęgnacji maluszka. Kikut jest pozostałością po pępowinie, która łączy łożysko z płodem. To właśnie pępowina dostarcza do płodu pokarm, tlen, a usuwa produkty przemiany materii. Po porodzie odcina sie pępowinę kilka centymetrów nad brzuszkiem dziecka. Zakłada sie plastikową zapinkę, która jest usuwana po dwóch dobach.

Po powrocie ze szpitala...

Noworodek wypisywany jest ze szpitala z zachowanym kikutem pępowiny. Zwykle kikut pępowiny odpada w ciągu 6 – 14 dni po wypisie ze szpitala.W tym okresie należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłową pielęgnację kikuta. Nie należy moczyć podczas kąpieli kikuta ani jego okolic. Kikut i okolice kikuta należy przemywać 70% roztworem spirytusu. Zaleca sie również wietrzenie pępka w celu przyspieszenia procesu gojenia.

A co robimy po odpadnięciu kikuta pępowiny?

Po odpadnięciu kikuta pępowiny nadal zaleca się przemywanie roztworem spirytusu okolic pępka, aż do całkowitego zagojenia się rany. W momencie pojawienia się ropnej wydzieliny, lub obrzęku w okolicy pępka należy natychmiast zgłosić sie do lekarza.