Odcisk języka jest równie niepowtarzalny jak odciski palców

Alzheimer

Alzheimer to choroba postępująca polegająca na zwyrodnieniu tkanki mózgowej. Doprowadza do zaniku komórek nerwowych. Przyczyna choroby nie jest znana.

Objawy choroby:

  • zaburzenia pamięci
  • zmiany nastroju

  • zaburzenia osobowości

  • nieumiejętność rozpoznawania przedmiotów

  • zaburzenia mowy (afazja)

  • zaburzenia czynności ruchowych(apraksja)

Leczenie:

  • objawowe

Mózg chorego na Alzheimera w MRI

Rys. Widoczne zwyrodnienie mózgu (Rezonans magnetyczny)

Alzheimer jest to choroba, która kończy sie zgonem. Pacjent nie umiera bezpośrednio w wyniku choroby lecz z przyczyn jej powikłań: zapalenie płuc, odleżyny, zapalenie dróg moczowych.

Choroba zwykle trwa od 5 – 14 lat.