Czerniak jest najgroźniejszym nowotworem. wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny.

Alzheimer

Alzheimer to choroba postępująca polegająca na zwyrodnieniu tkanki mózgowej. Doprowadza do zaniku komórek nerwowych. Przyczyna choroby nie jest znana.

Objawy choroby:

  • zaburzenia pamięci
  • zmiany nastroju

  • zaburzenia osobowości

  • nieumiejętność rozpoznawania przedmiotów

  • zaburzenia mowy (afazja)

  • zaburzenia czynności ruchowych(apraksja)

Leczenie:

  • objawowe

Mózg chorego na Alzheimera w MRI

Rys. Widoczne zwyrodnienie mózgu (Rezonans magnetyczny)

Alzheimer jest to choroba, która kończy sie zgonem. Pacjent nie umiera bezpośrednio w wyniku choroby lecz z przyczyn jej powikłań: zapalenie płuc, odleżyny, zapalenie dróg moczowych.

Choroba zwykle trwa od 5 – 14 lat.