Z powodu palenia papierosów w Polsce umiera rocznie 70 tys. ludzi

Niedokrwistość wynikająca z braku żelaza

Terminem niedokrwistość określa się zmniejszenie zawartości hemoglobiny we krwi poniżej 12,5 g/dl u dorosłego mężczyzny i 12g/dl u kobiety.

Niedokrwistości towarzyszą takie objawy jak: Bladość skóry, ogólne osłabienie, duszności, zawroty głowy, szum w uszach, uczucie zimna. Objawy te są bardzo ogólne i na ich podstawie nie można wskazać na rodzaj niedokrwistości. Należy przeprowadzić badania diagnostyczne.

Strona: 1 . 2
2 >>
Niedokrwistość wynikająca z braku żelaza