W 1348 roku dżuma zabiła jedną trzecią ludności Europy