Czerniak jest najgroźniejszym nowotworem. wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny.

Test Apgar

Test Apgar – pierwsza ocena stanu dziecka. Test wykonywany jest w pierwszej minucie życia, później w piątej i dziesiątej. Przyznawane są punkty od 0 do 2 za każde kryterium. Najważniejsze są oceny w piątej i dziesiątej minucie życia.

 

0 punktów

1 punkt

2 punkty

Oddychanie

Brak

Powierzchowne

Regularne

Czynność serca

brak

Poniżej 100

Powyżej 100

Napięcie mięśni

Zniesione, brak ruchów

Niektóre ruchy

Aktywne ruchy

Zabarwienie skóry

Blada / sina

Tułów różowy, kończyny zasinione

Całe różowe

Odruchy

Brak

Grymasy

Krzyk

Nazwa testu pochodzi od nazwiska amerykańskiej lekarki Virginii Apgar. Test został po raz pierwszy zaprezentowany w 1952 roku.

Wyniki testu:

  • 10-9 – noworodek w dobrym stanie
  • 8-7 – zmęczenie porodem
  • 6-4 – zamartwica średniego stopnia
  • 3-0 – zamartwica ciężka