Bliźniaki rodzą się średnio raz na 90 porodów, a trojaczki - raz na 6400 porodów