Z powodu palenia papierosów w Polsce umiera rocznie 70 tys. ludzi