W dymie papierosowym znajduje się 4 tysiące związków chemicznych - z czego ponad 50 rakotwórczych

Karta ciąży (karta przebiegu ciąży)

Kartę przebiegu ciąży zakłada lekarz przy pierwszej lub drugiej wizycie. Oznaczenia w niej zawarte są niezbędne do oceny przebiegu ciąży. Przy każdej wizycie lekarz uzupełnia kartę ciąży.

Opis oznaczeń na karcie przebiegu ciąży:

 • RR – ciśnienie krwi
 • b.z. - bez zmian (termin używany przy badaniu moczu)
 • Hb – poziom hemoglobiny
 • Fe – poziom żelaza
 • ASP lub FHR - akcja serca płodu ( od 14 tygodnia ciąży)
 • Ruchy płodu – wyczuwalne od 16 tygodnia
 • Poł. podł. gł – położenie podłużne główkowe oznacza że płód ułożony jest w macicy główką w dół
 • Pol. mied. - położenie miednicowe oznacza że płód jest ułożony w miednicy głową do góry
 • Część przodująca płodu ustalona – główka płodu albo pośladki przyparte są od wschodu miednicy
 • Wysokość dna macicy – pomiar wysokości dna macicy w cm. Informuje o wzroście macicy i o prawidłowym rozwoju ciąży
 • PTP lub TP – przewidywany termin porodu
 • TNW – termin następnej wizyty