Skóra dziecka ma słabo rozwiniętą warstwę lipidową

Co to jest badanie KTG (kardiotokografia)?

Kardiotokografia KTG to monitorowanie akcji serca płodu przy jednoczesnym zapisie czynności skurczowej mięśnia macicy, które wykonywane jest głównie pod koniec ciąży.

Badanie KTG jest wykonywane w czasie porodu, aby ocenić stan płodu i nasilenie skurczów. Po terminie porodu zaleca sie przeprowadzenie badania KTG co 2 dni (lekarz może zalecić częstsze wykonywanie badania).

Badanie KTG składa się z:

  • tokografia – rejestracja czynności skurczowej macicy
  • kardiografia – ciągła rejestracja akcji serca płodu za pomocą zapisu elektrokardiografu

Aparat do KTG

Badanie KTG wykonuje się głównie jako badanie zewnętrzne - na brzuchu ciężarnej zakłada się dwa pasy, na których znajdują sie czujniki:

  • Pierwszy czujnik - przetwornik ultradźwiękowy
  • Drugi czujnik – miernik mierzący siłę i czas trwania skurczów macicy

Czujniki połączone są do monitora, który wyświetla wartości pomiarów.